Przy Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu  
line decor
  
line decor
   
 
 
 

 

Opolski NKL (z historii klubu)

Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu został powołany 19.04.1967 r.

[...] Klub organizował sympozja i sesje literackie, w których uczestniczyli nie tylko pisarze z regionu opolskiego lecz również zaproszeni z zewnątrz , tacy jak: Wisława Szymborska, Jan Bolesław Ożóg, Stefan Melkowski, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Tadeusz Śliwiak, Stanisław Staniuch, Jacek Łukasiewicz, Mieczysław Orski, Zbigniew Żakiewicz, Zygmunt Trziszka, Marian Pilot, Michał Sprusiński.

Prezesami Klubu byli wówczas Bogusław Żurakowski oraz Zbigniew Zielonka. Sekretarzami - Wiesław Malicki i Zygmunt Kętrzyński; członkami Klubu m.in.:Tadeusz Bednarczuk, Marian Buchowski, Harry Duda, Klaudia Dworaczek, Jan Feusette, Roma Fik, Stefan Iwaszkiewicz, Marek Jodłowski, Alina Lechowska-Horak, Rena Marciniak, Jan Neuberg, Stanisław Nyczaj, Leopold Tankiewicz, Adam Wierciński, Zbigniew Żakiewicz.

Od chwili reaktywowania wiosną 1985 r . Klub zorganizował siedem ogólnopolskich "zjazdów" tzw. Nauczycielskich Spotkań Literackich: w Dąbrowie Niemodlińskiej, Opolu i Niwkach k. Turawy. Członkowie Klubu uczestniczyli w 44 klubowych zebraniach warsztatowych, a także w sześciu jedno- i dwudniowych sesjach i seminariach literackich. [.]

Staraniem OUPiS, ZO ZNP i NKL wydane zostały zbiorki poetyckie Elżbiety Lisak, Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej, Andrzeja Pałosza, Wiesława Malickiego, a także aforyzmy Wiesława Malickiego.

Obecnie należą do Klubu: Renata Blicharz (Opole), Edmund Borzemski (Łambinowice), Bronisław Cioch (Opole), Daniela Długosz -Penca (Prudnik), Zygmunt Dmochowski(Opole), Harry Duda (Opole), Adam Frej (Namysłów), Jerzy Karecki (Opole), Zygmunt Kętrzyński (Opole), Krzysztof Konarski (Kędzierzyn-Koźle), Elżbieta Lisak-Duda (Opole), Janina Łopuch (Nysa), Stanisław Łuczko (Opole), Wiesław Malicki (Opole), Kordian Michalak (Namysłów), Teresa Nietyksza (Opole), Andrzej Pałosz (Opole), Andrzej Pierszkała (Opole), Tadeusz Soroczyński (Opole), Lech Stankiewicz (Pokój), Karolina Turkiewicz-Suchanowska (Namysłów), Lidia Węglarz (Skałągi), Irena Wyczółkowski (Opole). Niektóre osoby stawiają dopiero "pierwsze kroki", lecz większość członków legitymuje się już sporym dorobkiem twórczym. Są wśród nich zarówno członkowie ZLP jak i SPP.

Elżbieta Lisak-Duda jest członkiem Rady Programowej Nauczycielskich Klubów Literackich przy ZG ZNP w Warszawie.

Teksty autorów, członków Klubu, publikowane były nie tylko "lokalnie" m.in. w "Opolu",, "Stronach",, "Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego", "Wczoraj- Dzisiaj-Jutro", czy "Biuletynie Szkolnym", lecz również na łamach prasy krajowej i zagranicznej. Opolscy nauczyciele-literaci bywali również laureatami licznych literackich konkursów, uczestniczyli we wszelkich imprezach literackich w kraju. [...]

WIESŁAW MALICKI

(Relacja z 1997 r.)

 

[...]Najdłużej jednak szefował Wiesław Malicki, sprawujący tę funkcje przez kilka kadencji.
Aktualnie prezesem NKL w Opolu jest Piotr Żarczyński.

Jak twierdzi Karolina Turkiewicz-Suchanowska, pozostająca w klubie od jego początków, zawsze było to miejsce, gdzie nie tylko omawia się własne dokonania twórcze, ale także dyskutuje o najnowszych wydarzeniach kulturalnych, nowościach wydawniczych, i co najważniejsze - po prostu spotyka się przyjaciół, którzy "mówią tym samym językiem".

Członkowie klubu wydali kilkadziesiąt książek indywidualnych, uczestniczyli w wielu almanachach, prezentowali swoje utwory w prasie, radiu i TV. Od dwóch lat raz w miesiącu prowadzą w Opolu promocje swojej twórczości, dostępne dla szerokiej publiczności [.]

(Strofy znad Odry "Literacki Głos Nauczycielski" nr 153 Warszawa 2005)

 

Piotr Żarczyński pełnił funkcję prezesa NKL od 2000-2008 roku. Podczas tej kadencji

zorganizowano kilkadziesiąt spotkań klubowych, na których były prezentowane wiersze oraz prowadzone warsztaty literackie. Odbyły się liczne spotkania autorskie w kawiarniach opolskich: "103,2", "Weneda", "Maska", "Szara Willa". Na uwagę zasługują też Łambinowickie Konfrontacje Literackie z Turniejem Jednego Wiersza.

* * *

 

W kwietniu 2008 roku prezesem Nauczycielskiego Klubu Literackiego została wybrana
Ludmiła Małgorzata Sobolewska i aktualnie pełni tę funkcję.

Z okazji obchodów 40-lecia NKL przygotowano i wydano, staraniem Zarządu Okręgu Opolskiego ZNP, obszerną antologię utworów aktualnych członków Klubu Ukazała się ona pt. Drogami znaczeń, na uroczystości jubileuszowe, które miały miejsce w 2008 r.

Książka mieści 24 autorów (wiersze, proza, aforyzmy i fraszki). Wybór i przygotowanie do druku: Wiesław Malicki i Teresa Nietyksza.

 

NAUCZYCIELSKI  KLUB  LITERACKI  W  OPOLU  W  LATACH  2007-2010


W wyżej wymienionych latach Nauczycielski Klub Literacki kontynuował spotkania autorskie literatów należących do Klubu oraz zapraszał twórców spoza swojego kręgu. W 2006 roku za pośrednictwem Małgorzaty Sobolewskiej nawiązano współpracę z właścicielami pubu "Maska" w Opolu. Dzięki temu w latach 2006-2008 w lokalu o znakomitych tradycjach, który poprzednio mieścił Klub Związków Twórczych, a w latach 1959-64 miał w nim siedzibę "Teatr trzynastu rzędów" Jerzego Grotowskiego, odbyło się szereg spotkań. Cykl otworzyło 10 maja 2006 r. spotkanie autorskie Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej, następnie gościli: Jerzy Fryckowski poeta z Dębnicy Kaszubskiej, aktorka i poetka -Marta Klubowicz z towarzyszeniem gitarzysty klasycznego Tadeusza Pabisiaka , Kordian Michalak, Karol Maliszewski- poeta i znakomity krytyk literacki, ukrainska kompozytorka i pieśniarka Zoja Słobodian oraz Teresa Nietyksza. Z młodego pokolenia twórców - Anna Czyrska, Bartek Sadliński, Maciek Dobrzański, Waldemar Jocher. Również swoją twórczość prezentowali: Edmund Borzemski, Wiesław Malicki, Jacek Lubert-Krzysica (z Konfraterni Poetów w Krakowie), Roman Rzucidło, Asja Łamtiugina. Literatom towarzyszyły występy muzyczne Elżbiety Cabały, Tomka Kanasa i zespołu wokalnego "Cantemus, jak też Staszka Młynarskiego. Pod patronatem "Maski" zorganizowano ogólnopolski konkurs poetycki "O maskę Kaliope". Laureatką konkursu ( który składał się z czterech etapów i trwał cały rok 2007) została Natalia Kulig z Poznania. Otrzymała statuetkę wykonaną przez rzeźbiarza Jana Wajracha.

W 2009 r. przeniesiono spotkania do Atelier BP. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem "A-KWADRAT", która zapewnia możliwość organizacji wieczorów poetyckich przy ul. Pasiecznej 10. W nowym miejscu prezentowali swoją twórczość: Dawid Markiewicz, ( na skrzypcach elektrycznych grała Ewa Choroba), Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz, Andrzej Pałosz, Zygmunt Dmochowski, Renata Blicharz, Romana Więczaszek, Teresa Nietyksza, Tadeusz Soroczyński, Bartosz Sadliński i Maciej Dobrzański, Izabela Fietkiewicz-Paszek z Kalisza. Z ramienia Klubu Małgorzata Sobolewska nawiązała współpracę z wykładowcą Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego Bartoszem Posackim. Efektem tego był projekt "Studenci poetom". Na tym szczególnym spotkaniu odbyła się prezentacja filmów animowanych do wierszy opolskich poetów, której towarzyszyła recytacja wierszy w wykonaniu Wiesław Sierpińskiego oraz dyskusja poetów i twórców filmów.

Równolegle do spotkań autorskich, w siedzibie Zarządu Okręgu ZNP odbywały się systematycznie warsztaty literackie.

12 kwietnia 2008 roku Piotr Żarczyński zrezygnował z funkcji prezesa NKL. Stanowisko to objęła Małgorzata Sobolewska.

Z okazji 40-lecia NKL, w połowie 2008 roku Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o wydaniu antologii Nauczycielskiego Klubu Literackiego pt. "Drogami znaczeń". Edycja ta związana była z obchodami czterdziestolecia istnienia Klubu. 22 listopada 2008 r. NKL świętował uroczyście swoje czterdziestolecie.

W ramach obchodów czterdziestolecia Klubu zostaliśmy zaproszeni z inicjatywy Stanisławy i Edmunda Borzemskich do Korfantowa. 28.11.2008 r. w Korfantowie odbyły się  "Jesienne Spotkania z Poezją".  Rozpoczęły się  spotkaniem autorskim z Harrym Dudą w Zespole Szkół w Korfantowie. Następnie w godzinach wieczornych w sali Miejskiego Domu Kultury w Korfantowie odbyła się promocja książki pt. Drogami Znaczeń Nauczycielskiego Klubu Literackiego. Na zakończenie "Jesiennych Spotkań z Poezją", w sobotni poranek 29.11.2008 r.   poeci spotkali się z pacjentami Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

Poeci należący do naszego Klubu byli zapraszani na coroczne imprezy organizowane przez Konfraternię Poetów w Krakowie: "Misterium chleba" oraz "Kolędę Bezdomnego". Uczestniczyli również w corocznych "Najazdach Poetów na Zamek w Brzegu", byli zapraszani na Święto Poezji organizowane przez Bibliotekę Wojewódzką w Opolu. Również 25 maja 2010 r.
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej została otwarta wystawa "Wokół opolskiej literatury". Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie środowiska literackiego. Obecność i działalność naszego klubu znalazły, przy tej okazji, wyraźnie pozytywne potwierdzenie.


Małgorzata Sobolewska